Κυριακή 22.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Ξεκίνησε το εργαστήριο 3D Σάρωσης και Εκτύπωσης

25.01.2022

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου ξεκίνησε ο νέος κύκλος του εργαστηρίου τρισδιάστατης
σάρωσης και εκτύπωσης. Τα παιδιά που συμμετείχαν έμαθαν κάποιες βασικές έννοιες και
τεχνικές, εξοικειώθηκαν με τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης και γνώρισαν τη διαδικασία
τρισδιάστατης σάρωσης.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν νέα μοντέλα,
τα οποία θα τα επεξεργαστούν με συγκεκριμένο λογισμικό και με τη βοήθεια του
εκπαιδευμένου προσωπικού, θα τα εκτυπώσουν στον τρισδιάστατο εκτυπωτή της
Βιβλιοθήκης. Η εμπειρία που θα αποκτήσουν τα παιδιά είναι σημαντική για τη μετέπειτα
ενασχόλησή τους με τις νέες τεχνολογίες.