Τρίτη 23.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ταυτότητα ιστοσελίδας

www.energospolitis.gr

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24,  ΤΚ 42131,  ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΕΤΑΙΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ: 999472280

Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 24,  ΤΚ 42131,  ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2431072122

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: energ.politis@gmail.com

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.