Τετάρτη 28.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Πύλης

18.03.2022

Καλούνται να συμμετάσχουν οι δημότες στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί :

1) Δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο
τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Πύλης,

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, για όσους δεν έχουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο τρίμηνο,  ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική
παρουσία, στις είκοσι δύο (22) Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 και 20:00  με το παρακάτω θέμα
ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για κατάργηση τέλους ταφής απορριμμάτων και
  περιβαλλοντικής εισφοράς.
 2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2020.
 3. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022 που αφορά τον Ο.Κ.Π.Α.Δ.
 4.  Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022 που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
 6.  Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2022, να είναι
  δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
 7. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και
  ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου διεκπεραίωσης υπόθεσης και νομικής
  εκπροσώπησης του Δήμου Πύλης.
 9. Αίτημα της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.» για συναίνεση
  του Δήμου Πύλης για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος
  0,80 MW στη θέση «Ρέμα Κοπρολάγκαδο» της Τοπικής Κοινότητας Κορυφής,
  του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, της εταιρίας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ
  ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.».
 10. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.
 11.  Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φιλύρας.
 12. Αίτηση Τσιανάκα Δημητρίου του Φωτίου αναφορικά με την από 23-03-2017
  αγροτική μίσθωση αγρού συνολικής έκτασης 27.000 τ.μ. στη θέση «Χαλιαμάνι»
  στον οικισμό Λιλή Τ.Δ. Παραποτάμου Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων του Δήμου
  Πύλης με χρονική διάρκεια από 23.03.2017 έως 30-12-2021.
 13. Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων στην
  Κοινότητα Πηγής.
 14. Αίτηση Καραΐσκου Λάζαρου για παράταση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου
  στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου.