Τρίτη 27.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην κυκλοφορία ο κόμβος ΟΣΕ, ρυθμίσεις για οχήματα στον κόμβο Ελευθερίας

11.03.2022

Στην κυκλοφορία δίνεται ο νέος κυκλικός κόμβος που κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων
στην περιοχή του ΟΣΕ. Παρ’ ότι συνεχίζονται οι συνοδές εργασίες, η κίνηση των οχημάτων
θα διεξάγεται μέσω του κόμβου, για να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον δεύτερο κυκλικό
κόμβο.

Έτσι, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων:

1. Κλείνει ο κόμβος Ελευθερίας για τα οχήματα (οδοί Πύλης, Ελευθερίας, Ασκληπιού) και η
κίνηση πραγματοποιείται μέσω του νέου κυκλικού κόμβου

2. Η κίνηση στην Αγία Μονή θα γίνεται:

– από την οδό Ασκληπιού, μόνο από το τέρμα της, στροφή στον κόμβο και δεξιά στην οδό
Ευριπίδου.

– δε θα υπάρχει πρόσβαση προς Αγία Μονή ούτε από την οδό Αθηνάς Εργάνης. Η κίνηση
οχημάτων θα διοχετεύεται ξανά στην οδό Ασκληπιού, μέσω της οδού Ελευθερίας.

– Κανονικά θα γίνεται η κίνηση από την οδό Μετεώρων προς την Αγία Μονή, με κατάργηση
του σηματοδότη.

3. Η κίνηση από την Αγία Μονή θα γίνεται:

– δεξιά, μέσω της οδού Ευριπίδου και ακολούθως κίνηση στον κυκλικό κόμβο

– αριστερά, μέσω της οδού Μετεώρων.

4. Δε θα υπάρχει πρόσβαση από οδό Ευριπίδου προς οδό Μετεώρων και αντιστρόφως.
– Από οδό Μετεώρων προς οδό Ευριπίδη η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται μέσω των οδών
Αλεξάνδρας, Αριστοτέλους, Ασκληπιού και του νέου Κυκλικού Κόμβου έμπροσθεν
σιδηροδρομικού σταθμού.

– Από οδό Ευριπίδη προς οδό Μετεώρων η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται μέσω της οδού
Νεραϊδοχωρίου μέχρι το σημείο όπου υπάρχει ισόπεδη διάβαση ΟΣΕ που οδηγεί στην οδό
Μετεώρων.

Το έργο «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» βελτιώνει
την κίνηση οχημάτων στην περιοχή, ενώ προβλέπεται πληθος αναπλάσεων στα πεζοδρόμια
της περιοχής.  Είχε, δε, προϋπολογισμό 1.238.508,87 € (από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
τα 1.179.258,97€ και ίδιους πόρους του Δήμου (τα 59.250€) και συμπληρώνεται από
παρεμβάσεις στις οδούς Καποδιστρίου και Γαριβάλδη.

Ετικέτες: ,