Σάββατο 31.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σοβαρή καταγγελία Χήρα για το χιονοδρομικό

10.04.2019 /

Σε καταγγελία κατα του Στέφανου Καλαμαρά και της δημοτικής αρχής Μαραβα, προχωρά ο υποψήφιος δήμαρχος Πύλης κ. Θοδωρής Χήρας:

“Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την αναρτητέα στη Διαύγεια πράξη με ΑΔΑ: ΩΕ7ΕΟΚΝΖ-4ΝΖ απόφαση του Δ.Σ. της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία πρόστιμα ύψους 55.092,76€ μετά από επιτόπιο έλεγχο στις 09-02-2019 της Τοπικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Φ.Κ.Α. που αφορούν Πράξεις Επιβολής Προστίμου 3μηνης ασφάλισης του Ν. 4554/2018.

Ζητούμε εύλογα και ευθέως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Στέφανο Καλαμαρά για ποιους λόγους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία.