Πέμπτη 21.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι και στο καλαμπόκι

12.03.2019 /

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων
(Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση προϊόντος στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην
εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι για παράδοση στην AGROVIZ
(Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι): 24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.