Σάββατο 26.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύνοδο

16.03.2016

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας στη διαχείριση του προσφυγικού με την έκθεσή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταγράφει τη μη ικανοποιητική εφαρμογή του μηχανισμού μετεγκατάστασης από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ζητώντας την επιτάχυνση της διαδικασίας. Πρόταση για 20.000 μετεγκαταστάσεις μέχρι με τον Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 20.000 μετεγκαταστάσεις.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρει πως «ο ρυθμός των μεταφορών δεν είναι ικανοποιητικός δεδομένου ότι μόνο 937 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία μέχρι τις 15 Μαρτίου».

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου, 287 άτομα μετεγκαταστάθηκαν ταχέως (συμπεριλαμβανομένων 241 από την Ελλάδα), κάτι που δείχνει ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει ταχύτερα εάν τα κράτη-μέλη δεσμευθούν πραγματικά.

Η Επιτροπή απαιτεί από τα κράτη-μέλη «επειγόντως αποφασιστική δράση» προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μετεγκατάστασεων, ενώ αναφέρει πως επί του παρόντος, ο συνολικός αριθμός των προσώπων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν υπερβαίνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5.600 περίπου μετεγκαταστάσεις ανά μήνα, πράγμα που συνεπάγεται διαδικασία μετεγκατάστασης μέγιστη διάρκειας δύο εβδομάδων.

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή ζητά να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 6.000 μετεγκαταστάσεις έως την επόμενη μηνιαία έκθεση. Λόγω της επείγουσας κατάστασης στην περιοχή, στη συνέχεια ζητά να επιταχυνθεί ο ρυθμός, ούτως ώστε έως την τρίτη μηνιαία έκθεση τον Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 20.000 μετεγκαταστάσεις.

Όσον αφορά το σχήμα επανεγκατάστασης προσφύγων στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη από τρίτες χώρες, η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει πως με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα συνδεδεμένα κράτη του συστήματος του Δουβλίνου, 4.555 εκτοπισμένα άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας επανεγκαταστάθηκαν μέχρι τις 15 Μαρτίου σε 11 χώρες.

Οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν επανεγκαταστήσει Σύρους που ήταν στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία. Πέραν αυτού του πλαισίου, ορισμένες χώρες εφαρμόζουν επίσης χωριστά προγράμματα επανεγκατάστασης λόγω των προηγούμενων διεθνών δεσμεύσεών τους.

Τα κυριότερα προβλήματα που επισημαίνονται στην έκθεση της Επιτροπής συνδέονται με τις διαφορές στα κριτήρια επιλογής, στη διάρκεια των διαδικασιών, στα μέσα ένταξης ή στον αριθμό διαθεσίμων θέσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Προβλήματα δημιουργούν επίσης η έλλειψη ικανότητας υποδοχής και οι καθυστερήσεις που προκαλούν οι άδειες εξόδου σε τρίτες χώρες.

Το προσχέδιο συμπερασμάτων

Να θυμίσουμε πως το προσχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου, αναφέρει τα εξής :

1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Πολλά στοιχεία της κοινής ευρωπαϊκής μας απάντησης έχουν εφαρμοστεί και αποδίδουν αποτελέσματα. Οι εργασίες σχετικά με άλλα στοιχεία προωθούνται επιμελώς, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. Προτεραιότητα θα εξακολουθήσει να δίδεται στην επανάκτηση του ελέγχου των εξωτερικών μας συνόρων.

2) Μετά τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της 7ης Μαρτίου, και στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης με την Τουρκία και την πιθανή επέκτασή του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για:

  • περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει στο θέμα των hotspots. Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί για να κάνει όλα τα hotspots πλήρως λειτουργικά και να αυξήσουν τις ικανότητες υποδοχής. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί, με την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς τις ελληνικές δομές ασύλου χρήση όλων των μέσων για την υποστήριξη της ικανότητας της Ελλάδα για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στην Τουρκία
  • παροχή υποστήριξης έκτακτης ανάγκης για να υπάρξει βοήθεια προς την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Η ταχεία έγκριση του κανονισμού για τη στήριξη της έκτακτης ανάγκης και την πρόταση ενός σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού από την Επιτροπή είναι σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα κράτη μέλη καλούνται να κάνουν άμεσες συνεισφορές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και να παρέχουν διμερή ανθρωπιστική βοήθεια
  • επιτάχυνση της διαδικασίας μετεγκατάστασης από την Ελλάδα, η οποία θα περιλαμβάνει τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας. Ο αριθμός των αιτήσεων σήμερα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφορών, [όπως φαίνεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου], τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν άμεσα περισσότερες θέσεις, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις.

3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει και πάλι την ανάγκη εξαιρετικής προσοχής όσον αφορά τις πιθανές νέες διαδρομές για τους παράνομους μετανάστες και είναι αποφασισμένο να λάβει όλα τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για τον σεβασμό της απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, η καταπολέμηση παντού και με κάθε πρόσφορο μέσο παραμένει το κλειδί.

4) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά του σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της συνολικής στρατηγικής και είναι ικανοποιημένο με την πρόοδο της πρότασης που αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Θα πρέπει επίσης να γίνουν σκέψεις για τη μελλοντική αρχιτεκτονική της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, περιλαμβανομένου του κανονισμού του Δουβλίνου.

Ο στόχος της ΕΕ

Ανώτερος αξιωματούχος του Συμβουλίου της Ε.Ε. δήλωσε την Τετάρτη ότι στόχος είναι η επίτευξη μιας «νομικά ισχυρής και εφαρμόσιμης» συμφωνίας επί τη βάσει των αρχών που υιοθετήθηκαν από τους 28 ηγέτες στις 7 Μαρτίου.

Πηγή: efsyn.gr