Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
01.04.2021

Τα χαρακτηριστικά του μικροδιηγήματος

Τα χαρακτηριστικά του μικροδιηγήματος:

  • Η συντομία. Δεν υπάρχει σαφής αριθμός λέξεων που να την προσδιορίζει. Μπορεί να κυμαίνεται από ελάχιστες (π.χ: « Ήλθον, είδον, ενίκησα», περίφημη φράση του Ιουλίου Καίσαρα), έως μερικές εκατοντάδες. Το σημαντικό σε ένα μικροδιήγημα δεν είναι να γράψεις λίγες λέξεις, αλλά να μην γράψεις επιπλέον λέξεις.
  • Η αφηγηματικότητα. Όσο μικρή κι αν είναι η έκταση, ένα μικροδιήγημα πρέπει να αφηγείται μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Να έχει πλοκή (όχι περίπλοκη), να εκτυλίσσεται σε συγκεκριμένο χώρο (με ελάχιστες περιγραφές), και φυσικά να έχει ήρωες και χαρακτήρες (με μικρή αναφορά στα φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους).
  • Η αφαίρεση. Το μικροδιήγημα απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του αναγνώστη, ο οποίος καλείται να «εφεύρει» αυτά που δεν είναι εμφανή: από τα χαρακτηριστικά του ήρωα έως το ίδιο το τέλος της ιστορίας, το οποίο στα περισσότερα μικροδιηγήματα μένει ανοιχτό. Αυτό που υποδηλώνεται στο κείμενο, έχει πολλές φορές μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτό που δηλώνεται.

Συνοπτικά, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο μικροδιήγημα είναι η σαφήνεια της ιστορίας, η οικονομία του λόγου, η λιτότητα των εκφραστικών μέσων και η ακρίβεια στην επιλογή των λέξεων.

Ο «Ενεργός Πολίτης», στην προσπάθειά του να καλύψει ένα τοπικό «πολιτιστικό κενό», ανοίγει μια επιφυλλίδα με το όνομα «Λογοτεχνικές Ανάσες», στην οποία δίνει βήμα σε επίδοξους (κυρίως), αλλά και φτασμένους Τρικαλινούς – κατά προτίμηση – λογοτέχνες να παρουσιάσουν έργα τους. Στόχος η παροχή κινήτρων και η παρακίνηση για τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων. Η θεματολογία είναι ελεύθερη. Το κάθε μικροδιήγημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 500 λέξεις και πρέπει να έχει τίτλο. Τα κείμενα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nikolakisman@gmail.com αναφέροντας την ιδιότητα-επάγγελμα του συγγραφέα και επισυνάπτοντας (προαιρετικά) μια φωτογραφία πορτρέτο.
Την επιμέλεια της λογοτεχνικής επιφυλλίδας έχει ο Νίκος Μάντζιος, μαθηματικός, ειδικός παιδαγωγός, συγγραφέας και δάσκαλος της δημιουργικής γραφής.