Πέμπτη 29.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κατάθεση αιτήσεων εισαγωγής μαθητών στο 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρικάλων

29.03.2022

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση  αιτήσεων εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία θα  παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00  μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση  στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου: 

https://bit.ly/3DiXNIh

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες θα αποφοιτήσουν από το συνδεδεμένο  7ο Πειραματικό Γυμνάσιο της πόλης μας εγγράφονται αυτοδίκαια,  εφόσον το επιθυμούν, στην Α΄ Τάξη του 4ου Πειραματικού Γενικού  Λυκείου Τρικάλων και οι απολυτήριοι τίτλοι διαβιβάζονται  υπηρεσιακώς στο Λύκειο μας

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες θα αποφοιτήσουν από τα λοιπά  Γυμνάσια του Nομού Τρικάλων έχουν επίσης τη δυνατότητα να  εγγραφούν στην Α΄ Τάξη του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου  Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση (αποκλειστικά από τον γονέα  που είναι δηλωμένος ως κηδεμόνας στη σχολική μονάδα με τους  κωδικούς taxis που διαθέτει) μέσω του προαναγραφόμενου  συνδέσμου και στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των  προσφερόμενων θέσεων, η επιλογή των μαθητών θα γίνει μέσω  

ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ως ημερομηνία διεξαγωγής αυτής έχει  οριστεί η 6η Μαΐου 2022. 

Παράλληλα, κατά τη συνήθη διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος  μαθητής/τρια εγγράφεται στην Α ́ Τα ξη του Λυκείου, στο οποίο ανήκει χωροταξικά́, κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί για  όλες τις σχολικές μονάδες. 

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μετά από  την πρόταση του Συμβουλίου του Πειραματικού Λυκείου, διαβλέποντας  το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και κηδεμόνων και εκτιμώντας  την επάρκεια των υποδομών του και το υψηλό επίπεδο του παρεχόμενου  διδακτικού έργου αύξησε τον προβλεπόμενο αριθμό των τμημάτων της  Α΄ Τάξης. Συνακόλουθα, θα έχουν πρόσβαση περισσότεροι μαθητές  όλων των Γυμνασίων, με μέγιστο αριθμό μαθητών είκοσι ανά τμήμα. 

Γίνεται επίσης γνωστό ότι στους μαθητές παρέχεται καθημερινή δωρεάν  μεταφορά από τις διάφορες περιοχές του Νομού όπου κατοικούν, στο  σχολείο και αντίστροφα.  

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις εγγραφές ή δυσκολία προκύψει κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μπορείτε να πάρετε  πληροφορίες από το site του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ, να απευθυνθείτε  τηλεφωνικά ή να το επισκεφτείτε. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν  να κατατεθούν και από το χώρο της Σχολικής Μονάδας με αυτοπρόσωπη  παρουσία του Κηδεμόνα.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431022450, 22403 

Διεύθυνση: Ζηνοδότου 4, Τρίκαλα, 42132 

Δικτυακός τόπος Σχολείου: https://4lyk-trikal.tri.sch.gr/