Πέμπτη 29.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ευχαριστήριο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Τρικάλων 

01.12.2021

Η διεύθυνση και το προσωπικό του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Τρικάλων
ευχαριστεί τις επιχειρήσεις ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΟΣ και  ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ για τη συνεχή στήριξη του Τομέα Γεωπονίας – Τεχνολογίας
Τροφίμων και Περιβάλλοντος με την παροχή προϊόντων τους για τις
ανάγκες των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθητών του τομέα.