Πέμπτη 09.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προσφορά 8 Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών από την Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

14.07.2018 / /

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και στην οποία Ακαδημαϊκά υποστηρίζονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων. Σήμερα υπηρετείται από 14 μέλη ΔΕΠ και προσφέρει 15 Προγράμματα Σπουδών με 106 Θεματικές Ενότητες.
Τον Οκτώβριο του 2018, πρόκειται να ξεκινήσουν τα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΣΠΣ) της Σ.Θ.Ε.Τ.,τα οποία θα απευθύνονται σε επιστήμονες που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή. Τα Προγράμματα έχουν τη μορφή e-learningκαι θα διαρκούν από 10 εβδομάδες έως 32 εβδομάδες. Επιπλέον, τα 8 ΣΠΣ της Σ.Θ.Ε.Τ αντιστοιχούν σε 5 έως 20 ECTSκαι εντάσσονται στο 5ο, 6ο& 7ο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), τα οποία οδηγούν σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής & Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από 02/07/18 μέχρι 20/08/18 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Οι τίτλοι των 8 ΣΠΣ της Σ.Θ.Ε.Τ είναι οι ακόλουθοι:
– Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
– Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)
– Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (NHzCC)
– Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embeddedsystemdesign and microcontrollerapplications for the Internet of Things) (ΣΕΣ)
– Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (ΑΨΛ)
– Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ)
– Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (ΧΩΣΧ)
– Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (UP TIME)