Σάββατο 12.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της Καστανιάς

25.05.2016

Θα συνεχισθεί και φέτος από την Υπηρεσία μας, το πρόγραμμα της βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς, με την τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων σε προσβεβλημένα δέντρα καστανιάς.

Το όλο πρόγραμμα της βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς, εφαρμόζεται σε τρία (3) διαδοχικά χρόνια. Ήδη η πρώτη εφαρμογή έγινε το 2014,ακολούθησε η δεύτερη εφαρμογή το 2015 και φέτος προχωράμε στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, σε εφαρμογή σχετικής με το θέμα Μελέτης που συντάχθηκε από το ίδρυμα Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε) και εγκρίθηκε από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με έρευνες του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης η προσβολή των δένδρων καστανιάς προκαλείται από τον παθογόνο μύκητα Cryphonetria (Endothia) parasitika, και είναι γνωστή ως έλκος της καστανιάς.

Είναι ασθένεια του φλοιού και τα έλκη εμφανίζονται στα κλαδιά και στον κορμό των δένδρων και εξελίσσονται γρήγορα με αποτέλεσμα όταν καταστούν περιμετρικά του κλάδου ή του κορμού, να επέρχεται νέκρωση του τμήματος του δένδρου, που είναι υπεράνω του έλκους.

Διαγνώσθηκε για πρώτη φορά το 1963 σε καστανεώνες της περιοχής του Πηλίου και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα προκαλώντας σοβαρές απώλειες στη φυτική παραγωγή και οικονομικές επιπτώσεις στους καστανοπαραγωγούς.

Η ασθένεια του έλκους της καστανιάς εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και στο Νομό μας και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη σε καστανοδάση   αλλά και ιδιωτικές φυτείες σε περιοχές των τοπικών Κοινοτήτων Ροπωτού, Καλογήρων, Βροντερού, Ελάτης, Κοτρωνίου του Δήμου Πύλης, Αγρελιάς του Δήμου Τρικκαίων και περιοχής Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας.

Στις παραπάνω περιοχές θα προχωρήσουμε στα πλαίσια εφαρμογής του τρίτου σταδίου, στην τοποθέτηση μυκητακών εμβολίων σε προσβεβλημένα άτομα καστανιάς προκειμένου να σταματήσουμε την παραπέρα εξάπλωση της ασθένειας.

Το όλο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου(Ειδικός Φορέας Δασών), για φέτος έχει εξασφαλισθεί πίστωση ποσού 47.419,00 €, η εκτέλεση του έργου θα γίνει από το Δασαρχείο Τρικάλων και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης του και εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες υλοποίησης.

Ο Δ/ντής Δασών

Χρήστος Αλεξ. Κουτσονάσιος

Δασολόγος με β’βαθμό