Κυριακή 19.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενημέρωση παραγωγών για πληρωμή της δράσης 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑ»

07.06.2019 /

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», (Ανειλημμένες
Υποχρεώσεις Μέτρου 214 του Π.Α.Α, 2007-2013), ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Τρικάλων Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, για το
τρίτο έτος πληρωμής (2014) της πενταετίας (3 η πληρωμή).
Δικαιούχοι παραγωγοί: 3, με συνολικό ποσό πληρωμής: 4.203,68 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο
τηλ:2431046343/346 .