Τετάρτη 05.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Βγήκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή

14.10.2021

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του
διαδικτυακού Προγράμματος Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην
Ψηφιακή Εποχή, σε συνεργασία με τη Google Ελλάδας.

Σε κάθε επιτυχόντα/ωφελούμενο του προγράμματος κατάρτισης θα αποσταλεί από
τον ΟΑΕΔ ενημερωτικό email σχετικά με την επιλογή του στο πρόγραμμα, ενώ
παράλληλα θα τον οδηγεί στην πλατφόρμα διαχείρισης σεμιναρίων της Google. Στη
συνέχεια, αφότου εγγραφούν στην πλατφόρμα του προγράμματος, θα λάβουν
ενημερωτικό email από την Ομάδα Έργου της Google με λεπτομέρειες για την
παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων της σύγχρονης κατάρτισης.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 25 Οκτωβρίου 2021 και συνολικά το πρόγραμμα θα
ολοκληρωθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από τη Google Ελλάδας, στο
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη
κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο
εβδομάδων, στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι συμμετέχοντες
να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν ένα
επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη νεοφυή επιχείρηση (start-
up).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (παρουσία σε
τουλάχιστον 8 από τις 10 διδακτικές ενότητες), οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης από τη Google.