Τετάρτη 03.03.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης η 1η Τ.ΟΜ.Υ.

25.02.2020

Στα πλαίσια Ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού, βάσει των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24/2/2020, η πρώτη δράση ενημέρωσης του άξονα «Πρόληψη ατυχημάτων» με θέμα: « Οι νέοι στην κυκλοφορία» στους μαθητές της Α΄ τάξης του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, από μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της 1ης Τ.ΟΜ.Υ Τρικάλων. Στη δράση συμμετείχαν οι: κα Νάτσινα Δήμητρα (Γενικός Ιατρός και Συντονίστρια), κα Γκουγκουμάτη Κων/να (Νοσηλεύτρια) και κος Ντάσκας Ιορδάνης (Κοινωνικός Λειτουργός). Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση του 6ου Λυκείου για την άμεση ανταπόκριση και το συντονισμό της δράσης και προπάντων για τη φιλοξενία. Οι δράσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε σχολεία του Νομού μας.