Τετάρτη 04.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Λύκεια των Τρικάλων

04.03.2021

Στο κόκκινο είναι από χθες ο νομός Τρικάλων (άγνωστο γιατί και θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες) με αποτέλεσμα να αλλάξει και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων αφού σχετικά με τα σχολεία στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία των λυκείων, ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και βαθμίδων εκπαίδευσης (εξαιρουμένης της ειδικής αγωγής).

Κατά τα άλλα, τα μέτρα ισχύουν ως είχαν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) και πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr.