Τρίτη 05.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τρίκαλα: Παράταση έξι μηνών για υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

11.06.2021

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α/2021) «Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021», τροποποιήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ανάρτησης δασικών χαρτών των αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών, ως προς την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων, η οποία παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες και, ως εκ τούτου, οι νέες προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών ανά Περιφερειακή Ενότητα, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ Ή ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1 ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 22/1/2021 5/2/2021 22/11/2021 13/12/2021
2 ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 22/1/2021 5/2/2021 22-11-2021 13-12-2021
3 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5/2/2021 19/2/2021 3/12/2021 23/12/2021
4 ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/2/2021 26/2/2021 10/12/2021 30/12/2021
5 ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17/12/2021 7/1/2022
6 ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17-12-2021 7-1-2022
7 ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19/2/2021 5/3/2021 17/12/2021 7/1/2022
8 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 23/2/2021 5/3/2021 17/12/2021 7/1/2022
9 ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26/2/2021 12/3/2021 24/12/2021 13/1/2022

Υπενθυμίζουμε ακόμη μια φορά ότι στην ιστοσελίδα του Φορέα μας (www.apdthest.gov.gr), αναρτάται το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων – προσκλήσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Δασών προς κάθε ενδιαφερόμενο για γνώση και τυχόν υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών καθώς και τα ψηφιακά αρχεία των στην ακόλουθη    διεύθυνση  http://www.apdthest.gov.gr/site/%CE%99nformation/ForestMaps .

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), μέσω της οποίας και μόνον, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτών. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.