Κυριακή 22.09.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφερειακή Ενότητα

08.10.2018

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας  βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Απόστολο Καταραχιά και με τη χρήση των απαραίτητων μηχανικών μέσων, καθαρίζονται χωμάτινοι αποστραγγιστικοί τάφροι (κανάλια) από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Ο Αντιπερφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης σε επιτόπια αυτοψία του δήλωσε:

«Παρεμβαίνουμε συνεχώς και πραγματοποιούμε έργα μείζονος σημασίας προλαμβάνοντας τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων στις ιδιοκτησίες και το περιβάλλον. Ικανοποιήσαμε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προχωρήσαμε στην διάνοιξη των καναλιών στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νομού. Μαζί με τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό, δίνουμε λύσεις στοχευμένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Η ασφάλεια των πολιτών και η αντιπλημμυρική προστασία ιδιοκτησιών και καλλιεργειών αποτελούν κύριο μέλημά μας.»