Δευτέρα 22.04.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας για την περιοχή του Κόζιακα

19.09.2018 /

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  το πρόγραμμα  Θήρας- Εκγύμνασης και Αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής ΄΄ Κόζιακα΄΄ Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2018  – 2019,  όπως  εγκρίθηκε  με την αριθ. 2453/126047/22-8-2018  Aπόφαση  της Δ/νσης Δασών Τρικάλων  (ΦΕΚ.3990/Β΄/14-9-2018 ΑΔΑ : ΨΦΩΡΟΡ10-ΓΛ7).

Διαβάστε το ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 2019