Τετάρτη 04.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η μεγάλη απόδραση των 11 βαρυποινιτών το 2013 από τις φυλακές Τρικάλων

23.03.2021

Είναι η είδηση που συντάραξε το νομό και το Πανελλήνιο πριν οκτώ χρόνια και τελικά οδήγησε και στο θάνατο δύο ανθρώπων μετά από μέρες (ενός αστυνομικού Αρχιφύλακας Ανδριτσόπουλος Γεώργιος και μιας άτυχης 25χρονης κοπέλας της Κατερίνας), ήταν οι έντεκα βαρυποινίτες κρατούμενοι που κατάφεραν να αποδράσουν, κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς αιματηρής επίθεσης με τραυματίες δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στις 22 το βράδυ ξημερώνοντας 23 Μάρτη του 2013 στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τότε εποχής: «Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 400 κάλυκες πολεμικών καλάσνικοφ, 6 κρατήρες από την έκρηξη χειροβομβίδων επιθετικού τύπου, 4 άσκαστες χειροβομβίδες και μία που είχε βγει η περόνη αλλά δεν είχε εκραγεί και χρειάστηκε πυροτεχνουργός του στρατού προκειμένου να την παραλάβει.

“Πόλεμος” και τραυματίες

Στην καταδρομική επέλαση συμμετείχαν τουλάχιστον 10-15 άτομα του “οργανωμένου εγκλήματος” εναντίον φυλακών, που αρχικά πέταξαν μία φωτιστική φωτοβολίδα πάνω από τις φυλακές. Ακολούθησε καταιγισμός πυρών από διάφορες πλευρές με στόχο τις εξωτερικές φρουρές των φυλακών ενώ άλλοι δράστες εκτόξευαν χειροβομβίδες στον περίβολο του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι σκοπιές 2-3-4-5 και 6 ήταν αυτές που δέχθηκαν την κύρια επίθεση. Μόνο πάνω στην 4η βρέθηκαν τουλάχιστον 75… τρύπες από τις σφαίρες των καλάσνικοφ.

Ο εξωτερικός φρουρός που τραυματίστηκε ήταν στην σκοπιά νούμερο 5, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε όταν με όχημα των φυλακών επιχείρησε να προσεγγίσει και να απομακρύνει τον τραυματία συνάδελφό του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων. Ο σοβαρότερα τραυματισμένος φρουρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Ποιοι κατάφεραν να δραπετεύσουν

Σχεδόν ταυτόχρονα στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών μία ομάδα τουλάχιστον 12 βαρυποινιτών κρατουμένων, κυρίως αλλοδαποί από την Αλβανία, με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονίες, απόπειρες, ένοπλες ληστείες και συμπλοκές, από παράθυρο που είχαν κόψει τα κάγκελά του ανέβηκαν στην ταράτσα της πτέρυγας. Οι κρατούμενοι είχαν κόψει τα κρεβάτια και είχαν μετατρέψει τα μεταλλικά κομμάτια τους σε γάντζους. Είχαν φτιάξει σκοινιά από ενωμένα μεταξύ τους σεντόνια σαν «κοτσίδα». Φθάνοντας στην ταράτσα και ενώ εξωτερικά των φυλακών συνεχιζόταν ο «πόλεμος», με τους γάντζους τράβηξαν τα κυκλικά αγκαθωτά σύρματα πάνω από τους εξωτερικούς τοίχους. Στη συνέχεια ανέβηκαν πάνω σε αυτούς και από εκεί με άλλους αυτοσχέδιους γάντζους και σκοινιά από σεντόνια, καταρριχήθηκαν από ύψος 6-7 μέτρων και βγήκαν από την φυλακή. Τουλάχιστον 11 κρατούμενοι κατόρθωσαν να δραπετεύσουν με αυτόν τον τρόπο, εκτός από έναν κρατούμενο από την Αργεντινή, ο οποίος έπεσε από την τελευταία περίφραξη, λίγο πριν καταφέρει να βγει από τη φυλακή. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος μαζί με έναν ακόμη από την Αλβανία αποτελούσαν ληστρικό «δίδυμο», με σωρεία ληστείων στην Αττική. Παρόλα αυτά οι δύο «συνεργάτες» κρατούνταν στο ίδιο κελί. Ο ένας κατάφερε να αποδράσει.

Η… Εθνική και τα ΕΚΑΜ

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δραπέτες να εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός της επικείμενης διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Βοσνία-Ελλάδα, και την πιθανή «χαλάρωση» των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Από το πρωί ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ έχουν εισέλθει, στις φυλακές Τρικάλων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προκειμένου να ελεχθούν τυχόν κρατουμένοι με όπλα που βρίσκονται έξω από τα κελιά τους και να εντοπιστεί ο οπλισμός που πιθανόν είναι κρυμμένος. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν εντοπιστεί κάλυκες όπλων και εσωτερικά των φυλακών που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη όπλων σε αυτές.

Óôï óôéãìéüôõðï ïé öõëáêÝò ÔñéêÜëùí ôçí ÐáñáóêåõÞ 22 Ìáñôßïõ 2013, üðïõ åðé÷åéñÞèçêå óõíäõáóìÝíç åðé÷åßñçóç ãéá ôçí áðüäñáóç êñáôïõìÝíùí. Óýìöùíá ìå ôéò ìÝ÷ñé ôþñá ðëçñïöïñßåò ïìÜäåò åíüðëùí åðéôÝèçêáí Ýîù áðü ôéò öõëáêÝò, ðõñïâïëþíôáò ç ìßá áðü Ýíá êëåéóôü âáí êáé ç Üëëç ïìÜäá áðü ôá ãýñù ÷ùñÜöéá êáôÜ ôùí åîùôåñéêþí öñïõñþí ôïõ óùöñïíéóôéêïý éäñýìáôïò.
Ôáõôü÷ñïíá, êñáôïýìåíïé Üíïéîáí ôá êåëéÜ ôïõò, ðÝñáóáí óôçí ôáñÜôóá êáé Üñ÷éóáí êáé áõôïß íá ðõñïâïëïýí ìå üðëá ðïõ ðÝñáóáí ìÝóá óôç öõëáêÞ õðü áäéåõêñßíéóôåò óõíèÞêåò.
Äýï åîùôåñéêïß öñïõñïß ôñáõáôßóôçêáí êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï íïóïêïìåßï ÔñéêÜëùí. Ï óïâáñüôåñá ôñáõìáôéóìÝíïò öñïõñüò õðïâÜëëåôáé óå ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç óôçí êïéëéÜ.
Óå åîÝëéîç âñßóêïíôáé Ýñåõíåò ìå ìðëüêá áðü áóôõíïìéêïýò ôçò ÏÐÊÅ óôï ïäéêü äßêôõï ôïõ íïìïý ÔñéêÜëùí ãéá ôï áõôïêßíçôï áðü ôï ïðïßï ðñïÞëèáí ðõñïâïëéóìïß.
(EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Αντίποινα για το Βλαστό;

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ όμως έκανε λόγο για σοβαρό περιστατικό με χρήση όπλων και ανταλλαγή πυροβολισμών σε εσωτερική πτέρυγα των φυλακών και εξωτερικό φυλάκιο. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για πυροβολισμούς στο εσωτερικό των φυλακών, από κρατούμενους που απέδρασαν. Άμεσα τίθεται το ερώτημα πως βρέθηκαν όπλα μέσα στη φυλακή, όταν μόλις πριν από ένα περίπου μήνα είχε επιχειρηθεί εναέρια απόδραση, με τους δράστες να πετούν και όπλα στο εσωτερικό της.

Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε πως «δεχόμαστε επίθεση από το οργανωμένο έγκλημα», ενώ ανέφερε πως ο Παναγιώτης Βλαστός είναι έγκλειστος στην Α’ πτέρυγα των φυλακών, όταν ρωτήθηκε αν ήταν ανάμεσα στους κρατούμενους που προσπάθησαν να αποδράσουν.

Να σημειωθεί ότι από τις συγκεκριμένες φυλακές στις 24 Φεβρουαρίου, επιχειρήθηκε εναέρια απόδραση του Παναγιώτη Βλαστού. Το ελικόπτερο είχε καθηλωθεί από τα πυρά των εξωτερικών φρουρών, ο γνωστός κακοποιός είχε πέσει από την ανεμόσκαλα και είχε τραυματισθεί, ενώ συνελήφθησαν οι δύο συνεργοί του. Οι πρώτες αστυνομικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «αντίποινα», προερχόμενα από… συνεργάτες του Παναγιώτη Βλαστού και το οργανωμένο έγκλημα.