Τρίτη 09.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κατασβήστηκε η φωτιά στο εκκοκκιστήριο της Ενωσης στο Μεγαλοχώρι

24.09.2021

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021 προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά στο ξηραντήριο της ΕΑΣ Τρικάλων στο Μεγαλοχώρι η οποία κατασβήστηκε ελάχιστη ώρα μετά με συντονισμένες ενέργειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εργαζομένων της Ένωσης.

Το ξηραντήριο αποτελεί μια ανεξάρτητη μονάδα η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εκκόκκιση και τις παραλαβές βάμβακος που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χώρο, οπότε δεν παρακωλύθηκαν ούτε οι παραλαβές ούτε η εκκόκκιση βάμβακος που πραγματοποιήθηκε  κανονικά αμέσως μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Η ΕΑΣ Τρικάλων ήδη από την περασμένη εκκοκκιστική περίοδο επένδυσε σε προηγμένα συστήματα πυρανίχνευσης που εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εκκοκκιστηρίου.

Ως εκ τούτου, οι παραλαβές βαμβακιού, στο εκκοκκιστήριο της ΕΑΣ Τρικάλων θα διεξαχθούν κανονικά το Σάββατο 25  Σεπτεμβρίου.

Η ΕΑΣ Τρικάλων ευχαριστεί της Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων για την άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση της φωτιάς.