Σάββατο 16.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σκληρή απάντηση της Φίλιππα στο Παδιώτη για τον Αγιαμονιώτη

14.04.2021 /

Της Χριστίνας Φίλιππα

Αγαπητέ Νίκο Παδιώτη, «Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια» είπε ο Αριστοτέλη που θεωρούσε ότι είναι ανεπίτρεπτο να παρασιωπούμε την αλήθεια από φόβο ή ιδιοτελές συμφέρον.

Θα ήταν λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον να ξεκαθάριζες πότε τελικά διαπίστωνες την φιλτάτη αλήθεια για τους «καθαρισμούς του Αγιαμονιώτη»;;

Το 2016 δηλ. πριν ακριβώς 4 1/2 χρόνια όταν σε ανάρτησή σου με σπαρακτικό όντως τρόπο περιέγραφες την «καταστροφή του Αγιαμονιώτη και της πανίδας του που συντελέστηκε το 2002 από τον «καθαρισμό», ή «σήμερα» που τις ίδιες και χειρότερες επεμβάσεις τις βάφτισες καθαριότητα και «πρωτοβουλία που αποβλέπει στην διαμόρφωση της παρόχθιας περιοχής»; Πότε διαπίστωνες την φιλτάτη αλήθεια;;

Το 2021; Γιατί για το 2002 μας ενημέρωνες ότι ασήμιζαν τα εντόσθια των ψαριών που τα σάρωνε η «φαγάνα» και τα νεροπούλια έτρεχαν να κρυφτούν φοβισμένα!

Τί άλλαξε στις αντιδράσεις τους σήμερα;; τα νεροπούλια και τα ψάρια έχουν θαμπωθεί από το όραμα της παρόχθιας διαμόρφωσης και δέχτηκαν να θυσιαστούν μόνα τους;;

Γιατί φιλτάτη η αλήθεια και όταν μάλιστα επιβεβαιώνεται και γραπτώς (scripta manent) είτε αναφέρεται στον Πλάτωνα είτε στο Νίκο τους εκθέτει κιόλας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.