Παρασκευή 17.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μεγάλη επένδυση φαρμακευτικής κάνναβης στα Τρίκαλα

24.01.2020

Πέμπτη άδεια για καλλιέργεια Φαρμακευτικής Κάνναβης στη Θεσσαλία, η δεύτερη στο νομό Τρικάλων. Την υπέγραψαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας, στο όνομα της εταιρείας «ASCLEPIUS MEDICAL CANNABIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία ανήκει σε ξένους επιχειρηματίες.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 44 στρεμμάτων στην περιοχή της Σαρακίνας Καλαμπάκας, του Δήμου Μετεώρων. Σκοπός του έργου είναι η καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Η παραπάνω εταιρεία, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 με μετοχικό κεφάλαιο 250.000 ευρώ, εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως διαχειριστή τον Βλαντιμίρ Μιλάϊ Αεντζέ.

Το ύψος της επένδυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει στις αρμόδιες αρχές, χωρίς σε αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνεται η αγορά της έκτασης, θα ανέλθει σε 12,5 εκατ. ευρώ.

Μέτοχος της ASCLEPIUS MEDICAL CANNABIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι η KINGDOM OF CANNABIS ΙΚΕ που εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και έχει τον ίδιο διαχειριστή.

Στην περιοχή της Θεσσαλίας ανάλογες επενδύσεις στον τομέα της Φαρμακευτικής Κάνναβης έχουν εγκριθεί για τους νομούς Λάρισας (2), Τρικάλων (2) και Μαγνησίας (1).

Ζήσης Ηρειώτης thessaliaeconomy.gr