Σάββατο 23.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην πρόσληψη οικονομολόγου προχωρά το Επιμελητήριο Τρικάλων

02.04.2021

Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την πρόσληψη ενός Στελέχους Υποστήριξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγου

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ως Συνδικαιούχος της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου  Μετεώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5037867 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (4) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Τρικάλων», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Στελέχους Υποστήριξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγου αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trikala-chamber.gr είναι η Πέμπτη, 15/04/2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr