Κυριακή 07.03.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κυκλικοί κόμβοι στην Ελευθερίας και στον ΟΣΕ – Οι χάρτες

14.02.2020

Σειρά αλλαγών με την τροποποίηση της υφιστάμενης ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Ελευθερίας, Πύλης, Ευρυπίδου και Μετεώρων και η διαμόρφωση αυτής σε κυκλικό κόμβο μιας λωρίδας και η αναμόρφωση της εισόδου του Σιδηροδρομικού Σταθμού με τη διαμόρφωση ενός κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού, Ευρυπίδου και Καβράκου, προβλέπει το ένα από τα θέματα που θα έρθουν προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο την ερχόμενη Πέμπτη 20 του μήνα.

Το θέμα: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα V  “Σαράγια-Αγ.Κων/νος-Εργατικά”, (Απόφαση Νομάρχη 4209/11-08-1988, Φ.Ε.Κ.640/Δ/05-09-1988), στην είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, και στο Ο.Τ.25, για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, με επιβολή Κ.Χ. και επιβολή πεζοδρόμου σε τμήμα της οδού Καβράκου, από οδό Ασκληπιού έως οδό Ευριπίδους,  κατάργηση πεζοδρόμου τμήματος της οδού Καβράκου από οδό Ασκληπιού έως οδό Ισοκράτη και επιβολή Κ.Φ. “Κοινωνική Μέριμνα”, και (Κ.Φ.) “Σταθμός Λεωφορείων”(Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)..

TEXNIKH EKΘΕΣΗ

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αισθητικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του αστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων, με έμφαση στην εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα της κίνησης των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ταυτόχρονη ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων της πόλης. Γενικά, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε αναπλάσεις πεζοδρομίων σε περιοχές εντός του αστικού ιστού της πόλης με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδρομής πεζών, εξομαλύνοντας το πρόβλημα επικοινωνίας του συνεκτικού αστικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων, με σημεία τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τονώνοντας παράλληλα τις εμπορικές λειτουργίες της πόλης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, μελετάται η βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και προβλέπεται η τροποποίηση της υφιστάμενης ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Ελευθερίας, Πύλης, Ευρυπίδου και Μετεώρων και η διαμόρφωση αυτής σε κυκλικό κόμβο μιας λωρίδας και η αναμόρφωση της εισόδου του Σιδηροδρομικού Σταθμού με τη διαμόρφωση ενός κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού, Ευρυπίδου και Καβράκου.