Δευτέρα 01.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

600.000€ για οδοποιία σε χωριά του δήμου

19.12.2018 /

Με αρχικό προϋπολογισμό 600.000€ ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα οδοποιίας στα χωριά και σε αγροτικές οδούς. Την Τετάρτη 18Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψες δύο συμβάσεις για ισάριθμα έργα: το «Ασφαλτοστρώσεις Α και Β Τομέα 2018-19» και το «Αγροτική οδοποιία Α και Β Τομέα 2018-19». Και στα δύο μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «Α. Τσίνας και ΣΙΑ ΟΕ» με ποσοστά έκπτωσης, 62,74% και 62,87% αντιστοίχως.
Τα δύο έργα βελτιώνουν την εικόνα των δρόμων στα χωριά, αλλά και σε δρόμους προε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οι ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τους προέδρους και τα συμβούλια των κοινοτήτων και θα αφορούν σε διαμόρφωση των τμημάτων των οδών, κατασκευή υπόβασης – βάσης και ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση τους. Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων, η επέκταση του δικτύου ομβρίων και η σύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο.
Η αγροτική οδοποιία αφορά στη συντήρηση τμημάτων των αγροτικών οδών σε αγροκτήματα του Δήμο. Στόχος, η βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών και η συνακόλουθη άνετη πρόσβαση των αγροτικών μηχανημάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Με τη συνεργασία των προέδρων και των συμβουλίων των κοινοτήτων, θα γίνουν, η διαμόρφωση των τμημάτων των αγροτικών οδών, η κατασκευή υπόβασης- βάσης και όπου είναι απαραίτητο θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά και τοιχία. Και για τα δύο έργα, τα χρήματα είναι από τον ίδιο τον Δήμο Τρικκαίων, με κατανομή 100.000€ το 2018 και 200.000€ για το 2019.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων