Παρασκευή 07.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπο εξαφάνιση… τα φοιτητικά διαμερίσματα

10.09.2019

Χαράς Ευαγγέλια για τους μεσίτες σπιτιών ο Σεπτέμβριος μήνας, με τους φοιτητές να ψάχνουν να βρουν σπίτι στα Τρίκαλα και να μην βρίσκουν αφού λόγω της μηδαμινής πλέον ανοικοδόμησης, παρατηρείται έλλειψη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους μεσίτες ενοικιάσεως διαμερισμάτων, στα Τρίκαλα η έλλειψη των διαμερισμάτων σε γκαρσονιέρες και δυαράκια είναι μεγάλη και μάλιστα κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο έντονο το πρόβλημα.

Πρώτη προτίμηση στη ζήτηση των φοιτητών είναι τα σπίτια στο κέντρο της πόλης που έχουν ως θέρμανση το φυσικό αέριο και φυσικά είναι κατασκευής λίγων ετών, τα οποία πλέον είναι δυσεύρετα και κυρίως νοικιάζονται στόμα με στόμα. Ως δεύτερη επιλογή είναι τα σπίτια της ίδια κατηγορίας αλλά σε συνοικίες της πόλης και μετά έχουν ζήτηση τα σπίτια σε παλιές οικοδομές.

Αυτό που κοιτάζουν κυρίως τα νεαρά ζευγάρια αλλά και οι φοιτητές είναι τα σπίτια να έχουν διπλά τζάμια και όσο γίνεται καλύτερη θερμομόνωση.
Το ύψος του ενοικίου κυμαίνεται στα 200-300 ευρώ ανάλογα το διαμέρισμα.

Τι να προσέξετε:

Αν και η όλη η διαδικασία ακολουθείται από το 2014 ωστόσο η σύναψη εκατοντάδων συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών από φοιτητές, την καθιστά το διάστημα αυτό επίκαιρη.

* Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;

– Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες. Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

* Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

– Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

* Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

– Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση. Για παράδειγμα στην περίπτωση των έγγαμων τη δήλωση την υποβάλει όποιος κατέχει το ακίνητο (όχι αναγκαστικά ο σύζυγος

* Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;

– Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:

– Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).

– Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.

* Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;

– Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

* Πώς μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υποβολής;

– Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο www.aade.gr να δείτε τις δηλώσεις μίσθωσης που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό. Από τη σχετική οθόνη επιλέγω τη γραμμή με τη δήλωση που θέλω να εκτυπώσω και με το δείκτη του ποντικιού επιλέγω το εικονίδιο «απόδειξη (PDF)». Η εφαρμογή ανοίγει σε νέο παράθυρο την απόδειξη υποβολής και την εκτυπώνετε.

* Πώς ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;

– Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

* Είμαι μισθωτής και θέλω να κάνω αποδοχή (ή άρνηση) της δήλωσης μίσθωσης. Τι κάνω;

– Προϋπόθεση για αυτό είναι ο εκμισθωτής να έχει οριστικοποιήσει την υποβολή της δήλωσης μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο TAXISnet. ΠΡΟΣΟΧΗ: η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.

* Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

– Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Παράδειγμα: Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Σεπτεμβρίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Οκτωβρίου. Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Αυγούστου το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Σεπτεμβρίου.

* Αν δεν έχει Α.Φ.Μ. ο εκμισθωτής τι γίνεται;

– Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Χωρίς Α.Φ.Μ. δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση. Επίσης πρέπει να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet, να λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθμο), ώστε να μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή και να καταχωρήσει τον Α.Φ.Μ. στο πεδίο των εκμισθωτών.

* Όταν ο μισθωτής είναι φοιτητής δηλώνουμε τον Α.Φ.Μ. του γονέα που τον περιλαμβάνει στη δήλωσή του ως προστατευόμενο μέλος;

– Κριτήριο είναι αν συμβάλλεται ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχωρούμε ως μισθωτή τον Α.Φ.Μ. του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτητής καταχωρούμε ως μισθωτή τον Α.Φ.Μ. του φοιτητή.

* Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ;

– Η αναγραφή του πρωτοκόλλου ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α τότε πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».