Τρίτη 28.03.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός των 10,56 εκατ. για τα δίκτυα άρδευσης στο Ν. Τρικάλων

31.01.2023

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή δικτύων άρδευσης Ν. Τρικάλων”.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 10,56 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 13 εκατ. ευρώ ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 08/03/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 15/03/2023.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 85% από την Ε.Ε. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Αναθέτουσα Αρχή είναι το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με την προκήρυξη η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μήνες (2 χρόνια).

Το έργο προβλέπει την κατασκευή υπόγειων αγωγών από P.V.C. 10 atm συνολικού μήκους 255.230 μέτρων, μετά των απαιτουμένων υδροληψιών, δικλείδων, αντιπληγματικών βαλβίδων, και λοιπών εξαρτημάτων σε αγροκτήματα του Νομού Τρικάλων.

[fbcomments]