Κυριακή 07.03.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αιτήσεις για αποσπάσεις και μεταθέσεις δασκάλων

10.07.2019

Η Δ/νση Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει ότι, έπειτα από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης της χώρας, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, ήτοι για έξι (06) ημέρες από 10 Ιουλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2019 για τις αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και για δέκα (10) ημέρες από 10 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου 2019 για τις αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΠΕ. Λόγω του επείγοντος εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στις ενημερώσεις της Δ/νσης για τις περαιτέρω διαδικασίες και στις προθεσμίες που θα ανακοινώνονται σταδιακά.

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων (εντός ΠΥΣΠΕ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ (Α΄ & Β Φάσης τοποθετήσεων και τοποθετήσεων για το συμφέρον της υπηρεσίας) και έπειτα από τη λήξη αναστολής όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών για υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών λόγω διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, έως και τις 25-07-2019. Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα καθώς και όσοι απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο και να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ