Δευτέρα 25.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το Σάββατο η απονομή του «Αριστείου Φιλολογίας» από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

27.12.2018 /

Το Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ., στην αίθουσα της «Βιβλιοθήκης Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.» (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), ο Φιλολογικός, Ιστο-ρικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων θα απονείμει το Αριστείο Φι-λολογίας «Χρίστος Θεοδωρίδης» σε απόφοιτη Λυκείου του Ν. Τρικάλων η οποία εισήχθη με την υψηλότερη βαθμολογία σε τμήμα Φιλολογίας από όλους τους αποφοί-τους Λυκείων του Ν. Τρικάλων.

Επίσης θα απονείμει και Έπαινο σε άλλη απόφοιτη, η οποία εισήχθη σε τμήμα Φιλολογίας με βαθμό άνω του 18 (πάνω από 18.000 μόρι-α). Σε τμήμα Ιστορίας κανένας δεν εισήχθη με βαθμό άνω του 18, και ως εκ τούτου δεν θα απονεμηθεί το Αριστείο Ιστορίας «Κων/νος Κούμας».

Ειδικότερα το Αριστείο Φιλολογίας «Χρίστος Θεοδωρίδης» θα απονεμηθεί φέτος στην δ. Μαρία-Ραφαέλα Τσίγκα του Ευαγγέλου και της Κων/νιάς, απόφοιτη του 1ου Γεν. Λυκείου Τρικάλων, η οποία εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 18.582 μόρια. Το Αριστείο περιλαμβάνει ειδικό δίπλωμα τιμής και χρηματικό βραβείο 500 ευρώ, το οποίο είναι χορηγία της Τρικαλινής ομ. καθηγήτριας του Αριστ. Παν/μίου Θεσ/νίκης κ. Νίκης Παπατριαντα-φύλλου-Θεοδωρίδη, εις μνήμην του αειμνήστου συζύγου της Χρίστου Θεοδωρίδη, κλασικού φιλολόγου – καθηγητή του Α.Π.Θ.

Επίσης θα της δοθούν δωρεάν και όλοι οι διαθέσιμοι τόμοι του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά» (30 περίπου) και άλ-λες εκδόσεις του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Έπαινος θα απονεμηθεί στην δ. Αλίκη Φλιούκα του Βασιλείου και της Ελέ-νης, απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, η οποία εισήχθη επίσης στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστ. Παν/μίου Θεσσαλονίκης με 18.067 μόρια. Ο Έπαινος θα συ-νοδεύεται από ειδικό δίπλωμα τιμής και δωρεά όλων των διαθεσίμων τόμων (περίπου 30) του επιστημονικού περιοδικού «Τρικαλινά» και άλλων εκδόσεων του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.