Τρίτη 21.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεχίζεται η μόλυνση του περιβάλλοντος από την τυροκομική μονάδα στη Λαζαρίνα – Νέο πρόστιμο

07.02.2018 /

Σε νέο παράπτωμα υπέπεσε η τυροκομική μονάδα στην περιοχή της Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου με αποτέλεσμα να της βεβαιωθεί νέο χρηματικό πρόστιμο από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ το KarditsaLive.Net στις 10 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη μονάδα και στην ευρύτερη περιοχή όπου όπως καταγράφηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους η διάθεση των υγρών αποβλήτων της μονάδας δεν γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί, αλλά αντίθετα, γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη του συνόλου ή τμήματος αυτών σε παρακείμενο αποστραγγιστικό κανάλι, με αποτέλεσμα τη ρύπανση ή σε κάθε περίπτωση την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η αρμόδια υπηρεσία αφού παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα όπου και η επιχείρηση θα μπορούσε να εκθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις της προχώρησε στην επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικής αξίας 2.774 ευρώ ενώ παράλληλα στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα ως προς την συμμόρφωση της επιχείρησης:

Θέτουμε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παρούσας (σ.σ. εκδόθηκε σήμερα 7/2/18), εντός της οποίας η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει πρόσφατη δεσμευτική βεβαίωση ή σύμβαση από την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού ή άλλη εγκατάσταση η οποία μπορεί να παραλαμβάνει τα απόβλητα για περαιτέρω επεξεργασία, περί της δυνατότητας παραλαβής, τόσο για τα υγρά πλυσίματος όσο και για το τυρόγαλο (επεξεργασμένο ή μη), στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που μπορούν να παραληφθούν από την εγκατάσταση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ιδίως στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συνεχίζεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν3982/11(ΦΕΚ 143 Α’), προσωρινή, μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της ΥΑ Φ15/οικ. 484/36 (ΦΕΚ 230 Β΄/ 09-02-2012).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιχείρηση είχε δεχθεί ξανά χρηματικό πρόστιμο πριν έξι μήνες με το τίμημα τότε να είναι 1.353 ευρώ κάνοντας τους κατοίκους του χωριού αλλά και τους αυτοδιοικητικούς του Δήμου Μουζακίου να μιλούν για ποινή «χάδι». Θυμίζουμε επίσης ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση κατοίκων στο χωριό όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε μπάζωμα του ρέματος στο οποίο και έπεφταν τα λύματα του τυροκομείου.