Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπερκάλυψη στο 120% της έκδοσης του ομολόγου της Συνεταιριστικής

23.10.2019

Ολοκληρώθηκε την 15.10.2019 η διαδικασία έκδοσης ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ποσού 4 εκ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση. Εκτός από την επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού δανείου, η συγκεκριμένη έκδοση συνέβαλε στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με νέα τοποθέτηση Συνεταιριστικών Μερίδων συνολικής αξίας 892.000,00€. Προσήλθαν 147 ιδιώτες επενδυτές και 6 θεσμικοί αγοράζοντας συνολικά 241 ομολογίες των 20 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.820.000 €. Υπερκάλυψη στο 120% του αρχικού στόχου των 4 εκ. ευρώ η οποία έγινε και αποδεκτή στο σύνολο της. Η Τράπεζα Θεσσαλίας ακόμη και στις δύσκολες εποχές:  Συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη της και με την επιτυχημένη έκδοση· του ομολόγου της, ως αποτέλεσμα της στήριξης που απολαμβάνει από την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα.  Ευχαριστεί θερμά τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές για την· εμπιστοσύνη τους στο παρόν και το μέλλον της.

Γραφείο Τύπου Τρίκαλα 23.10.2019