Τετάρτη 30.11.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση εργασίας μελών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

21.10.2021

Πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, με μεγάλη επιτυχία η
πρώτη συνάντηση εργασίας μελών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) με μέλη των
Ε.Δ.Υ. (πρώην Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) των σχολικών μονάδων. Στη συνάντηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη, από το Κέντρο Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ) συμμετείχε όλο το Εκπαιδευτικό και
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Από τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.) συμμετείχαν οι ειδικότητες των Ψυχολόγων ΠΕ23 και των Κοινωνικών
Λειτουργών ΠΕ30.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κ. Απόστολος Σπαθής τόνισε κατά την εισήγησή
του τον ιδιαίτερο ρόλο των μελών των Ε.Δ.Υ. ως συνεργάτες με τα υπόλοιπα μέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας προς εκπλήρωση των κοινών στόχων που είναι η
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στις διαδικασίες μάθησης.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες των Ε.Δ.Υ. η άσκηση των οποίων πρέπει
να είναι σε πλήρη συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., προκειμένου να επιτευχθούν οι
καθορισμένοι στόχοι ανίχνευσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών στην
σχολική μονάδα. Γενικότερα, καθορίστηκαν οι παράμετροι συντονισμού με τα
υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και στη συνέχεια διεξήχθη ένας γόνιμος
και εποικοδομητικός διάλογος κατά τον οποίο διασαφηνίστηκαν αρκετά εκπαιδευτικά
ζητήματα.
Συμπερασματικά, τονίστηκε πως το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ε.Δ.Υ.
οφείλει να εμπλέκεται ενεργά στη λειτουργία του σχολείου και στην εκπαίδευση των
μαθητών, διαμορφώνοντας εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα εκπαίδευσης,
να συνεργάζεται και να σκέφτεται πάνω στο έργο του με έναν τρόπο συστηματικό και
οργανωμένο προκειμένου να βελτιώνει διαρκώς το έργο του αλλά και να το
υποστηρίζει τεκμηριωμένα.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Μουσείου κ. Καραγιώργο για τη διάθεση της
αίθουσας.