Σάββατο 22.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης

03.06.2015

Δεδομένου ότι η Δ΄ Προγραμματική Περίοδος ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και προκειμένου να υπάρξει ομαλή διαδικασία κλεισίματος του προγράμματος του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» ή αλλιώς των Σχεδίων Βελτίωσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διευκρινίζει τα εξής:

α) για δικαιούχους που η Ατομική τους Απόφαση έγκρισης έχει εκδοθεί μέχρι και τις 30/09/2014 θα πρέπει να υποβάλλουν 1ο αίτημα πληρωμής μέχρι 30/06/2015. Αιτήματα Προκαταβολής και Τροποποίησης του Σχεδίου βελτίωσης πριν το 1ο αίτημα πληρωμής δεν γίνονται δεκτά.

β) για δικαιούχους που η Ατομική τους Απόφαση έγκρισης έχει εκδοθεί μετά τις 01/10/2014 και έπειτα η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του 1ου αιτήματος πληρωμής αναγράφεται στην Ατομική τους Απόφαση έγκρισης. Επιπλέον η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος Προκαταβολής είναι η 14η /09/2015

γ) για όλους τους δικαιούχους  ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης η καταβολή της Δημόσιας Οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/12/2015. Συνεπώς θα πρέπει τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμής να υποβληθούν σε χρόνο εύλογο ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η προώθηση του αιτήματος πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι  ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι αγρότες οφείλουν έγκαιρα να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους (επενδύσεις) με απώτερο σκοπό την πληρωμή τους έως τα τέλη του έτους.

Για περαιτέρω τυχόν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κ.κ. Πίχλιβα Δ., Τριανταφύλλου Κ., και Πλιάτσικα Ν.  στα τηλέφωνα  2413 511 134 – 2413 511 137 και 2413 511 172.