Σάββατο 21.09.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην Κάτω Ιταλία με Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

15.05.2019 /

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/δράση ΚΑ229 με τίτλο «Lets Make School our Second Home» πραγματοποιήθηκε η 1η Διεθνιστική συνάντηση με μαθητές στην πόλη Tursi της Ιταλίας από 06/05/2019 έως 10/05/2019 . Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων εκπροσωπήθηκε από τους : Σαρκατζή Βασιλική (Συντονίστρια του προγράμματος), Κολοβό Νικόλαο (Διευθυντής) και τους μαθητές : Πανάτσια Χριστίνα, Νεφέλη Βάκη, Μπίτο Ευθύμιο, Πεχλιβανίδη Στέφανο, Τσιάτσιου Δήμητρα, Παπαδημητρίου Σταυρούλα, Σωτηρίου Ελπινίκη, Τζαφόλια Αναστασία και Σπυρόπουλο Γεώργιο. Οι χώρες που συμμετείχαν στην συνάντηση ήταν: Ρουμανία, Τουρκία , Ιταλία και Ελλάδα. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ώστε να αποτραπούν τα άσχημα σχολικά αποτελέσματα και η σχολική διαρροή.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας, παρακολούθησαν σεμινάρια για σχολική βία και για την χρήση του υπολογιστή στην διδασκαλία και στην μάθηση , παρακολούθησαν μαθήματα στο σχολείο υποδοχής και συναντήθηκαν με τις τοπικές δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές. Επισκέφθηκαν την Ματέρα, την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019, την παλιά πόλη Rabatana di Tursi, την πόλη Policoro και το δημαρχείο της πόλης. Ορίστηκε η ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση στην Τουρκία και καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις του κάθε εταίρου.