Τετάρτη 22.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

«Καμπάνα» 50.000 ευρώ στους αδελφούς Σιούφα για τις κάμερες

21.09.2018

Προχωράει η διαδικασία είσπραξης του προστίμου των 50.000 ευρώ που έχει επιβληθεί στην δικηγορική εταιρεία «Σιούφας και Συνεργάτες» η οποία λειτουργοί ως εισπρακτική εταιρεία για τις κάμερες που είχε εντός και εκτός των γραφείων της, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ως αβάσιμη και αόριστη την αίτηση με την οποία ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά η αναγκαστική εκτέλεση είσπραξης του προστίμου από την Δ.Ο.Υ.

Όπως είναι γνωστό, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει επιβάλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στην δικηγορική-εισπρακτική εταιρεία των παιδιών του πρώην προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, του Γιώργου και του Μάριου για παράνομη χρήση καμερών εγκατεστημένων στους χώρους εργασίας των γραφείων της αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Η δικηγορική-εισπρακτική εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση αναστολής (πλέον της κυρίας αίτησης ακύρωσης) υποστηρίζοντας ότι από την επιβολή του προστίμου των 50.000 ευρώ, επέρχεται ισχυρός και ανεπανόρθωτος κλονισμός στη εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερών εν γένει οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα περιβάλλον εξόχως ανταγωνιστικό τόσο ως προς την εταιρεία όσο και στην προοδευτική συρρίκνωση της ύλης της.

Ακόμη, ο Γιώργος και ο Μάριος Σιούφας, υποστήριζαν ότι η επιβολή του προστίμου επιφέρει πολλαπλά δυσμενή επιρροή στον κύκλο των πελατών τους, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση της Αρχής έχει αντίκτυπο στη φήμη, το όνομα και το επαγγελματικό μέλλον της εταιρείας τους.

Τώρα, η επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 264/2018 απόφασή της (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας ‘Ολγα Ζύγουρα και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτριος Πυργάκης) απέρριψε ως αόριστους και αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των αδελφών Σιούφα.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας κατ΄ αρχάς αναφέρουν ότι είναι αόριστη η επίκληση του κινδύνου οικονομικού κλονισμού, χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και προσθέτουν οι δικαστές ότι μόνη η οικονομική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής εκτέλεσης της πράξης, με την οποία επιβάλλεται κύρωση, για λόγους συναπτομένους με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ακόμη, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι δεν προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης οικονομικού κλονισμού της αιτούσας εταιρείας από την πληρωμή του προστίμου. Επίσης, σημειώνουν ότι είναι επανορθώσιμη η ζημιά που επικαλείται η εταιρεία ότι θα υποστεί, όπως είναι η μείωση της επαγγελματικής της αξιοπιστίας, οι δυσμενείς συνέπειες της φήμης της με συνακόλουθο κίνδυνο διαρροής της πελατείας της, αλλά πλέον όλων αυτών οι επίμαχη ισχυρισμοί δεν αποτελούν νόμιμο λόγο χορήγησης της ζητουμένης αναστολής
Τέλος, δεν παραλείπουν οι σύμβουλοι Επικρατείας να επισημάνουν με νόημα ότι οι ισχυρισμοί των αδελφών Σιούφα, δεν είναι προδήλως βάσιμοι, τροχοδρομώντας έτσι την τύχη της κυρίας αίτησης ακύρωσης. Κατόπιν αυτών το ΣτΕ τους επέβαλε δικαστική δαπάνη 350 ευρώ.

Πρώτο Θέμα