Σάββατο 07.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στα 170 εκ. ευρώ ανεβαίνει η προκήρυξη βιολογικών

09.12.2018

Με κονδύλια ύψους 170 εκατ. ευρώ τα οποία θα µοιραστούν περιφερειακά, θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας µέχρι τέλος του έτους, σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη.

Οι επιλέξιµες καλλιέργειες εκτός από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στην πρώτη πρόσκληση, σύµφωνα µε την τρίτη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της Βιολογικής (ΦΕΚ 475/’Β/2018) θα είναι: Για παλιούς (∆ράση 11.2.1): Ροδιά, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο 90 ευρώ το στρέµµα, ακρόδρυα 61,6 ευρώ το στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ το στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα στα 60 ευρώ το στρέµµα.

Για νεόυς (∆ράση 11.1.1): Ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, ακρόδρυα στα 90 ευρώ το στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα στα 60 ευρώ το στρέµµα.

Όσον αφορά συγκεκριµένα την προκήρυξη της Βιολογικής, απ’ ό,τι φαίνεται βρέθηκαν ακόµα 20 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τον προϋπολογισµό στα 170 εκατ., όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεσµεύτηκε για πρόσκληση µέχρι τέλος του έτους σε συνάντηση µε την αντιπροσωπεία της Περιφερειακής Παράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική» αποτελούµενη από την ∆ήµητρα Λυµπεροπούλου, επικεφαλής της παράταξης και περιφερειακή Σύµβουλο Πελοποννήσου και τον Νίκο Καλαποθαράκο. Σηµειώνεται εδώ πως η κα. Λυµπεροπούλου ήταν υπεύθυνη για το πρόγραµµα των Βιολογικών, επί θητείας Γιάννη Τσιρώνη.

Να σηµειωθεί εδώ πως σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά, σε µία προσπάθεια να µειωθεί ο όγκος των αιτήσεων που ξεπέρασαν τις 40.000 στη φυτική παραγωγή το 2017, από το Μέτρο θα αποκλειστεί το τµήµα της εκµετάλλευσης των αγροτών, το οποίο έχουν εντάξει σε κάποιο άλλο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα (π.χ Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο κ.λπ). Οι αιτήσεις θα γίνουν βάσει του ΟΣ∆Ε του 2018.

www.agronews.gr