Τρίτη 19.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεχίζεται η ουσιαστική συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην αντιμετώπιση συνεπειών της κρίσης

01.02.2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

– ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

       ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

   για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Μέσω του προγράμματος «Συνεισφέρω» και των Κοινωνικών Δομών που δημιουργήθηκα και λειτουργούν με την ευθύνη της αμκε «Συνειρμός», συμπολίτες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Η κοινωνική λογοδοσία αποδεικνύει ότι η συνεργασία Δήμου, ιδιωτών, επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αποτελεί το καλύτερο μέσο προώθησης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνεισφοράς. Με βάση τα στοιχεία, οι συγκεκριμένες Δομές το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 λειτούργησαν προς όφελος των πολιτών, ως εξής:

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40€ 155 159
Οικογένειες   που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας 67 101
Σύνολο οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 222 260
Μηνιαία αξία προϊόντων που χορηγήθηκαν 7.250 € 7.875

 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 106 106

 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν 224 226
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν 4.077 3.794

 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα 105 112
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν 3.880 € 4.070 €

 

Από το γραφείο Τύπου