Κυριακή 01.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο Σιμορέλης εισηγητής του Πολυνομοσχέδιου για το Υπαίθριο Εμπόριo

26.10.2017

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» θα εισηγηθεί ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης, τις επόμενες ημέρες στις επιτροπές και στην ολομέλεια της Βουλής.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρία μέρη. Αρχικά, εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, με πλήρη καταγραφή όλων των μορφών, ενίσχυση του παραγωγού και τεχνολογική αναβάθμιση της οργάνωσης του. Στη συνέχεια το νομοσχέδιο επιχειρεί τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας, ώστε τα επιμελητήρια να μετατραπούν σε πραγματικούς πυλώνες της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και να αποτραπούν οι παθογένειες του παρελθόντος. Τέλος, το τρίτο μέρος περιέχει μια σειρά διατάξεις του υπουργείου οικονομίας για την καταπολέμηση του παραεμπορίου, τη διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και τον εξορθολογισμό των προστίμων.

Η εισήγηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα γίνει σήμερα και θα ακολουθήσει ακρόαση των φορέων στις 31 Οκτωβρίου.