Τρίτη 16.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σεμινάριο «MyData» για τους Τρικαλινούς Λογιστές

09.11.2021

Το σεμινάριο θα λάβει μέρος την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο ARTGALLERY (ΚΤΕΛ Τρικάλων) και ο χρόνος διεξαγωγής θα είναι από  16:30 – 20:30.

Εισηγητής θα είναι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Επιστημονικός Συνεργάτης TaxHeaven, Κωνσταντίνος Ιων. Νιφορόπουλος

Θεματολογία Σεμιναρίου:

• Χρονοδιάγραμμα πρώτης εφαρμογής έτους 2021 (διαβίβαση στη myDATA και στο ESend- ΦΤΜ)
• Τα βήματα κατά την πρώτη εφαρμογή
• Πίνακας ενεργειών ανά επιχείρηση (υπόδειγμα)
• Τα 5 «Κανάλια» Επικοινωνίας με την Πλατφόρμα myDATA (Λογιστικό Πρόγραμμα, Τιμολογιέρα (timologio), Ειδική φόρμα
καταχώρησης, Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ), Πάροχοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης )
• Η «εγγραφή» της επιχείρησης στην πλατφόρμα myDATA ( Λογισμικό (ERP) , τιμολογιέρα, «Ειδική φόρμα καταχώρησης» ).
• Η «Ειδική φόρμα καταχώρησης» : Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν – Παραδείγματα.
• Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Πλατφόρμα «MyDATA» – Συμφωνία
• Λογιστικά Προγράμματα και «αυτόματες συσχετίσεις» Λογιστικών Εγγραφών και Διαβιβάσεων στην πλατφόρμα
• Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA
• Τύποι Παραστατικών – Χαρακτηρισμοί – Σύνδεση με τους Κωδικούς του Ε3, του Φ.Π.Α και των λοιπών Φόρων
• Τι ισχύει για Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Συλλόγους, Σωματεία, κλπ.)
• «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» – Φορολογικοί Έλεγχοι.
• Οι Ποινές και τα Πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις «ασυνεπειών» και «Αποκλίσεων»
• Τι προστίθεται στην δουλειά του Λογιστή και του Λογιστικού Γραφείου.

Κόστος συμμετοχής – Διευκρινήσεις:

• Μέλη του Συλλόγου: ΔΩΡΕΑΝ
• Υπάλληλοι Γραφείων Μελών του Συλλόγου: 10,00€ / συμμετέχων.
• Λοιποί Συμμετέχοντες: 50,00€ / συμμετέχων.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα από 06.11.21, η είσοδος στην αίθουσα του σεμιναρίου θα επιτρέπεται μόνο σε
εμβολιασμένους. Να έχετε μαζί σας προς επίδειξη στον έλεγχο το πιστοποιητικό εμβολιασμού.