Σάββατο 03.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κλείνει τάξη των Εκπαιδευτηρίων Σακκά

31.05.2021 /

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Δ΄ Τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Σακκά» Τρικάλων για 10 ημέρες έως και τη Δευτέρα 7-6-2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.