Πέμπτη 23.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Για τη διεξαγωγή του παζαριού αποφασίζουν στον δήμο Πύλης

17.08.2021

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις δεκαοκτώ (18) Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διεξαγωγή ή μη της ετήσιας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Πύλης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή ως χρόνος διεξαγωγής της έχει οριστεί η 20ή – 23η Αυγούστου 2021 και πρέπει να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση για την ενημέρωση τόσο των επαγγελματιών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και του εμπορικού κόσμου της περιοχής όσο και των πολιτών που επισκέπτονται την εμποροπανήγυρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ