Κυριακή 19.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στον δήμο Πύλης… τώρα πεινάσανε και κάνουνε Κοινωνικό Παντοπωλείο

03.11.2015

Ξεκίνησαν στον Δήμο Πύλης οι αναγκαίες κινήσεις για την λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στις δύσκολες στιγμές της κρίσης, παράλληλα με τις δράσεις του κεντρικού κράτους, με την αριθμ. 191/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας & Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πύλης.

Εξευρέθηκε ο κατάλληλος χώρος στην Πύλη, ανακαινίσθηκε και είναι έτοιμος για την συλλογή τροφίμων – ειδών υγιεινής – ρουχισμού και λοιπών προϊόντων.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από 02 Νοεμβρίου και θα γίνονται καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου, τόσο στην έδρα του Δήμου Πύλης όσο και στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης με ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας Ετήσιο Εισόδημα:

Ένα (1) άτομο 5.000 ευρώ
Δύο (2) άτομα 6.000 ευρώ
Τρία (3) άτομα 8.000 ευρώ
Τέσσερα (4) άτομα 10.000 ευρώ
Πέντε (5) άτομα και άνω 12.000 ευρώ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)      Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3)      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4)      Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

5)      Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή Ε1

6)      Δήλωση στοιχείων ακινήτων ( Ε9).

Πέραν αυτών κάποιες ειδικές κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν:

1)      Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

2)      Βιβλιάριο απορίας, αν υπάρχει

3)      Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.