Πέμπτη 18.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

19.02.2021 /

Με ζητήματα που αφορούν στη Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης, τον προϋπολογισμό, αλλά και τον εκλογικό νόμο, συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, (25) την Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021 που αφορά το Δήμο Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

2.Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

3.Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

4.Αίτηση Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιαλείας για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση ναϊσκου.

5.Αίτηση Κατσιαντώνη Μαριάννας για τροποποίηση μισθωτήριας σύμβασης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.

6.Αίτηση Κατράνα Θωμά, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης για απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ενοικίου.

7.Τροποποίηση της αριθμ. 301/2019 απόφασης Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για  ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους» ως προς το σκέλος που αφορά την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους του Δήμου.

8.Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

9.Έγκριση υπογραφής Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες .

  1. Τροποποίηση κανονισμού λαϊκής αγοράς.

11.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.

12.Αίτηση Παπαβασιλείου Ευαγγελίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

13.Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών.