Σάββατο 14.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τραγέλαφος και ένταση στην Πύλη για τις αποζημιώσεις

29.03.2017

Με τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Παραποτάμου εξαγριωμένους να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης, για τις αποζημιώσεις που ακόμη δεν λένε να πάρουν λόγω των αγκυλώσεων και της ευθυνοφοβίας στον δήμο Πύλης, πραγματοποιήθηκε χθες η συζήτηση του θέματος στο σώμα, χωρίς όμως να ληφθεί τελική απόφαση.

Αρκετή ήταν η ένταση από τους κατοίκους που βλέπουν τα χρήματα να υπάρχουν στα ταμεία του δήμου, αλλά τους δημοτικούς υπαλλήλους που κάποτε κατάπιναν την κάμηλο τώρα να διυλίζουν τον κώνωπα και μια Δημοτική Αρχή ανίσχυρη να παρέμβει και να πάρει ευθύνες.

Στην τρίτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 28-3-2017, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με δελτίου τύπου του δήμου οι αποφάσεις που πήρε το δημοτικό συμβούλιο είναι:

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς της Τ.Κ. Παραποτάμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους πλημμυροπαθείς τις Τ.Κ. Παραποτάμου.

 1. Έγκριση Β1 φάσης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Β1 φάσης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 1. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

 1. Αίτημα Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αιτήματος Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνων ποδηλασίας – ψήφιση πίστωσης.

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών πασχαλιάτικης εκδήλωσης (Λαζαρίνες).

 1. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην στην πόλη Fundao της Πορτογαλίας – ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Πύλης για συμμετοχή τους στη συνάντηση του προγράμματος URBACT III- Agri-Urban που θα πραγματοποιηθεί στην στην πόλη Fundao της Πορτογαλίας.

 1. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Πύλης, λόγω παραγραφής και μη νομιμοποίησης δαπανών.

 1. Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2017, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας, έτους 2017, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 1. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, έτους 2017, με διαγωνισμό.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Παραμέρου, έτους 2017, με διαγωνισμό.

 1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2017.

 1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2017.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου, με διαγωνισμό.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Παχτουρίου, με διαγωνισμό.

 1. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μουριάς.

 1. Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κρομμύδα Ευθυμίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αίτηση Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της αίτησης Μπρίζα Αγορίτσας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύλης στην επιτροπή διακανονισμού.

 1. Αίτηση Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίων Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ο.Κ.Π.Α.Δ. για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίων Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

 1. Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Λιλής Τ.Κ. Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Φήκης για παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Λιλής Τ.Κ. Παραποτάμου.

 1. Αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση COSMOTE για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου.

 1. Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 1. Αποδοχή παραιτήσεων – εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή παραιτήσεων και εξέλεξε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 309/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

 1. Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

 1. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών».

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη του Αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου Σκαμνιές στο Δ.Δ. Πηγής» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικό κέντρο ανωμάλου δρόμου Σκαμνιές στο Δ.Δ. Πηγής» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου» – συγκρότηση επιτροπής.