Τρίτη 25.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ψηφίζονται σήμερα οι τροπολογίες για τα προαπαιτούμενα

02.06.2016

Σε μία και μόνη συνεδρίαση ψηφίζονται σήμερα, Πέμπτη, οι τροπολογίες με τα επιπλέον προαπαιτούμενα που ζητούν οι πιστωτές προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση.

Οι ρυθμίσεις αφορούν στα ειδικά μισθολόγια και τα θέματα των μισθολογικών ωριμάνσεων, στον ΕΝΦΙΑ, στο ΕΚΑΣ και άλλες συνταξιοδοτικές διατάξεις, στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια κλπ.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

  • Ειδικά μισθολόγια: Δίνεται παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο ώστε να εξευρεθούν τα ισοδύναμα. Έτσι, για το θέμα των ειδικών μισθολογίων προβλέπεται ότι η αναστολή για τη διετία 2017-2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής όσων αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, γιατροί, δικαστές, διπλωμάτες, μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ κ.ά.) δεν εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης εξοικονόμησης δαπανών εξειδικεύονται και νομοθετούνται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2017.
  • Για τον «κόφτη»: Επαναδιατυπώνονται διατάξεις για τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής σχετικά με την έκθεση που θα υποβάλλει κάθε χρόνο ο υπουργός Οικονομικών στην Βουλή και στην ΕΕ, όπως επίσης και ότι η προβλεπόμενη αναστολή επιβολής του μηχανισμού σε εξαιρετικές περιπτώσεις (φυσικές καταστροφές κλπ.) θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς. Ακόμα, διασαφηνίζεται ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου δύναται να μειωθούν τα ανώτατα όρια εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.
  • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.: Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν την εταιρεία και τις θυγατρικές της. Μεταξύ αυτών προβλέπεται ότι το ΤΧΣ για την διανομή των κερδών του οποίου ισχύουν όσα προβλέπει ο νόμος 3864/2010 (άρθρο 12), θα μεταφέρει ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.
  • Για ΕΚΑΣ και οικογενειακή παροχή: Ορίζεται ως χρόνος εφαρμογής των νέων κριτηρίων χορήγησής του η 1 Ιουνίου 2016 αντί 1 Ιανουαρίου 2016, ενώ τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ασφαλιστικού όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που οι συντάξεις τους υπολογίζονται με το νέο ασφαλιστικό. Επίσης, προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συνταξιούχων του Δημοσίου, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Ακόμα, ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής για τον ασφαλιστικό χρόνο έως και την 31.12.2013. Επίσης, καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενοι πόροι ασφαλιστικών ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Για ΑΔΜΗΕ Α.Ε.: Ρυθμίζονται θέματα δημοπράτησης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για ανακατανομή των μεριδίων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εναλλακτικών παρόχων. Ακόμα, επανακαθορίζεται μειούμενο (από πέντε σε τέσσερις μήνες) το χρονικό όριο εντός του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβαστούν μετοχές της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και προσδιορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του οποίου η ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδότηση προκειμένου να προβεί στη σύναψη της αγοραπωλησίας μετοχών του ΑΔΜΗΕ.
  • Εταιρείες Διαχείρισης και Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια:Τροποποιείται η προϋπόθεση καταβολής σε μετρητά και σε ελληνική τράπεζα ποσού 4,5 εκ. ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προκειμένου οι εταιρείες αυτές να λαμβάνουν άδεια να χορηγούν νέα δάνεια και πιστώσεις. Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, δεν επιτρέπεται να προσδιορίζεται περιθώριο επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει η τράπεζα.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ