Κυριακή 04.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόσκληση του Δ. Τρικκαίων σε ιδιωτικούς φορείς για την Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού

26.08.2019 /

Πρόσκληση σε Σχολές Χορού , Ωδεία καθώς και τα Εργαστήρια θεάτρου και ζωγραφικής
Τρικάλων για συμμετοχή στην «Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού» απευθύνει το Τμήμα
Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων. η
πρόσκληση αφορά σε όσους από τους παραπάνω φορείς επιθυμούν να συνεχίσουν την
παροχή δωρεάν μαθημάτων σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές. Με τη συμβολή
των καλλιτεχνικών σχολών η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού λειτούργησε με επιτυχία
την περυσινή χρονιά 2018-2019 και εξυπηρέτησε μαθητές των σχολικών μονάδων του
Δήμου Τρικκαίων, που εντάχθηκαν σ' αυτή μετά από αίτησή τους και υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Οι αιτήσεις των μαθητών θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Για τον
λόγο αυτόν, όσες σχολές – εργαστήρια ενδιαφέρονται και φέτος να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα Παιδείας του Δήμου
Τρικκαίων (Γαριβάλδη 8, Τμήμα Παιδείας, τηλ.2431353508 & 2431353506) μέχρι την
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και να αναφέρουν τον αριθμό των μαθητών που μπορούν
να δεχθούν, καθώς και το είδος της θέσης που προσφέρουν.
Με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος Τρικκαίων θα μπορέσει να οργανώσει καλύτερα την
Κοινωνική Δομή με την πολύ μεγάλη απήχηση. Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις ένταξης
των ωφελουμένων και η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη των μορίων τους.