Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης από το 1ο ΕΠΑΛ

23.11.2019

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στο εργαστήριο Ρομποτικής του 1 ου ΕΠΑΛ
Τρικάλων πραγματοποιήθηκε η 1 η ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης
εκπαιδευτικού προγράμματος από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior
Achievement Greece(ΣΕΝ/JA Greece), με θέμα «Εικονική Επιχείρηση».
Το πρόγραμμα αυτό έχει αναγνωριστεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως “H Kαλύτερη Εφαρμογή Πρακτικής στην Εκπαίδευση που
αφορά την Επιχειρηματικότητα” και θα υλοποιηθεί στο 1 ο ΕΠΑΛ Τρικάλων από τους
μαθητές του τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει ο σύμβουλος – εθελοντής κ. Χρήστος Βράκας,
οικονομικός διευθυντής της γαλακτοβιομηχανίας LA FARM, ο οποίος διατίθεται να
καθοδηγήσει και να προσφέρει τη βοήθειά του στην εικονική επιχείρηση που θα
δημιουργήσουν οι μαθητές. Στην 1 η συνάντηση, ο κ. Βράκας τόνισε στους μαθητές ότι οι
εικονικές εταιρείες λειτουργούν με τα πρότυπα μιας πραγματικής επιχείρησης και η ανάληψη
υπολογισμένων ρίσκων και η αποδοχή ευθύνης για αποφάσεις και πράξεις συνθέτουν ένα
σημαντικό μέρος του προγράμματος. Οι εικονικές εταιρείες οργανώνονται κατά τα πρότυπα
μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία σημειωτέον δεν έχει νομικά συσταθεί και λειτουργούν
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση». Το πρόγραμμα αυτό
αποτελεί για τους μαθητές έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, που τους βοηθά σημαντικά
στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά
εργασίας και τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
Η Διεύθυνση του 1 ου ΕΠΑΛ Τρικάλων και οι καθηγητές που υλοποιούν το πρόγραμμα
Γεώργιος Γίδας, Ευάγγελος Μαντζάνας και Λίλα Μανίκα ευχαριστούν θερμά τον κ. Χρήστο
Βράκα και την LA FARM για τη συμμετοχή τους και την βοήθειά τους στην υλοποίηση αυτού
του προγράμματος.