Σάββατο 03.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πληρωμές για την «μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών»

26.11.2018

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων Αναλυτική συμπληρωματική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής, για το 16Ο έτος πληρωμής (2014) της εικοσαετίας.

Δικαιούχοι παραγωγοί: 2, με συνολικό ποσό πληρωμής: 22.780,32 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ: 2431046310 (Ευαγγελία Νταμάγκα και Στέλλα Ζυγουράκη).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ OIKΟΝΟMIAΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ