Κυριακή 05.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την βροχόπτωση της 26ης Σεπτεμβρίου 2020

02.04.2021 /
Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 02/04/2021, τον πίνακα µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26/09/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΠΗΝΕΙΑ∆ΟΣ.
Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12/04/2021. Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.
Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από: 02/04/2021 έως: 12/04/2021